• 900Px 0005 Baa Baa On Trad Img 4738
'Baa Baa' Burger on our Traditional Bun

'Baa Baa' Burger

Grass fed lean lamb, avocado, tasty cheese, salad, relish & herbed mayo.

    Choose your bun
    Nutritional Info